Poslovni partneriPoslovni partneri kompanije Grand Eko Agrar su:


 • Institut za lekovito bilje "Dr Josif Pančić " Beograd
 • Institut za pečurke Vinča
 • Institut za ekonomiku poljhoprivrede, Beograd
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
 • Institut za stočarstvo Zemun
 • Farmaceutski fakultet Beograd
 • Poljoprivredni fakultet Beograd
 • Veterinarski fakultet Beograd
 • Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 • Melissa farm Apatin
 • Informaciono-marketinški centar Moskva
 • Institut eksperimentalne medicine i biotehnologije Samara,Ruska Federacija


 • Srpska akademija inovacionih nauka Beograd


 • Grand Eko Agrar podržava realizaciju idejnog projekta "Teslina kula u Beogradu" čiji je nosilac Srpska akademija inovacionih nauka. Više o ovom projektu možete pročitati i videti na sajtu Tesline kule u Beogradu:  TeslaScienceTower.com  Svoje ideje, predloge i pomoć za realizaciju Tesline kule u Beogradu možete pružiti preko foruma Tesline kule:

  Registrujte se na ovom forumu:

  ForumTeslinaKula.TeslaScienceTower.com

  Fitostemin-WP® - Biljna vakcina
  za veći prinos svih kultura
  FITOSTEMIN-WP je BILJNA VAKCINA, za povećanje prinosa svih kultura za 10- 20%,ispitan u četiri naučno-istraživačke kuće i dao povećanje prinosa 11-23%.Trenutno je jedinstven preparat u svetu, jer niko nije razvio BILJNU VAKCINU za povećanje prinosa useva.
  Detoxin-V® - Biljni preparat za detoksikaciju životinjskog organizma
  Ovaj preparat vrši detoksikaciju životinjskog organizma i mogućnost dobijanja proizvoda animalnog porekla bez prisustva:antibiotika, pesticida, teških metala i mikotoksina, što znači 100% zdrava hrana.
  Gradnja najveće farme koza
  u Evropi
  Ovaj projekat za svoju realizaciju predviđa organizovanje 10 organizacionih celina.
  Realizacija projekta traje 3 godine.Izrada Biznis plana je u procesu i biće realizovana za 90 dana.Predračunska vrednost projekta je oko 135 miliona eura.Lokacija prema interesu partnera - finansijera.
  DETALjNIJE>>>
  Proizvodnja tartufa u
  kontrolisanim uslovima
  Naša Kompanija u saradnji sa poslovnim partnerom iz Beograda razvila je proces proizvodnje crnog i belog tartufa u kontrolisanim uslovima.
  Svi zainteresovani za kooperativnu proizvodnju ovog izuzetnog profitabilnog proizvoda mogu se javiti na kontakt:
  grandimpexco@gmail.com
  Telefon: +381 66 84 00 218
  DETALjNIJE>>>