Fitostemin-WP® - BILJNA VAKCINA
za povećanje prinosa svih kultura za 10-20%FITOSTEMIN–WP® je BILJNA VAKCINA za povećanje prinosa kod svih useva za 10 – 20%.Ova vakcina ima prijavu patenta i zaštitu ŽIGA za tržište Srbije i Italije, a ispitana je u četiri naučno istraživačke kuće, i to :

 • Institut AGROEKONOMIK PIK u Beogradu

 • Naučna kuća "DRIJADA" iz Ukrajine

 • POLJOPRIVREDNI kombinat u Bečeju

 • ZAVOD za poljoprivredu Bijeljina, B i H • U navedenim ispitivanjima biljna vakcina je dala povećanje prinosa 11-23%.Ovaj preparat kao biljna vakcina je trenutno jedinstven u svetu, jer niko nije ispitivao primenu biljne vakcine za povećanje prinosa useva.

  Biljna vakcina se proizvodi u vidu praha za suspenziju u pakovanju od jednog kilograma.
  Primenjuje se u količini od 100g za 1ha za jedno tretiranje.Najčešće se preporučuju 2 do 3 tretiranja useva u toku vegetacije, i to folijarno preko lista.
  Kod žitarica ova vakcina može da se koristi i u tretiranju semena pre setve u količini od 100g na količinu semena predviđenu za 1ha.Prvo tretiranje se vrši u fazi porasta biljaka od 30cm a svako sledeće tretiranje se obavlja 20 do 30 dana nakon prethodnog.Tretiranje kod voća i vinove loze se vrši u fazi cvetanja, svako sledeće tretiranje 30 dana nakon prethodnog, preporučuje se najmanje 3 tretiranja.3 tretiranja se preporučuju takođe i kod useva koji imaju dužu vegetaciju (duvan, šećerna repa,i dr...).

  Potrebna doza za jedno zaprašivanje ili prskanje po hektaru je 100g.
  Kod folijarnog tretiranja (preko lista), predviđenih 100g preparata za 1ha rastvori se u 3 do 5 litara tople vode (do 60 stepeni C) uz intenzivno mešanje 10 do 15 minuta, a zatim se sipa u prskalicu kroz filter u količinu vode predviđenu za 1ha.  Biljna vakcina je kompatibilna i može se mešati sa svim pesticidima , tako da nema potrebe za posebnim prohodom prskalice Preparat čuvati na suvom i hladnom mestu.

  PRE UPOTREBE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO

  Rok upotrebe za preparat u obliku praha je 3 godine.
  Preparat nema karencu jer je 100% ekološki tako da se poljoprivredni proizvodi mogu koristiti i odmah nakon tretiranja.
  U propisanoj dozi preparat nije fitotoksičan, niti toksičan za ljude, životinje i životnu sredinu.


  Iz navedene tabele može se zaključiti da je primena FITOSTEMIN WP®-a kod svih kultura ekonomski opravdana, jer je povećanje prinosa, a samim tim i prihoda, kod ratarskih kultura na svaki uloženi euro daje povećanje profita za 6 - 8 eura.
  Ekstra dobri rezultati se postižu na povećanju profita kod voća i povrća, jer se kod ovih kultura na svaki uloženi euro u FITOSTEMIN WP® povećavaju prihodi za 29-48 eura.

  Ako se imaju u vidu i druga kvalitativna svojstva koja biljna vakcina FITOSTEMIN WP® daje gajenim biljkama, kao povećanje proteina kod žitarica, procenta ulja u uljaricama, digestija šećera kod šećerne repe i šećerne trske, kvalitet plodova kod voća i povrća, dobija se jasna predstava kakve i kolike su mogućnosti FITOSTEMIN WP®-a. Svi navedeni rezultati potvrđuju da je neophodna primena FITOSTEMIN WP®-a na svim gajenim kulturama u jednom poljoprivrednom domaćinstvu.

  PROIZVOĐAČ I DISTRIBUTER:
  GRAND EKO AGRAR d.o.o.
  Export - Import Novi Sad, Srbija
  TEL/FAX: ( + 381 11) 24 60 900
  grandimpexco@gmail.com


  GRANDIOZNO - MOĆNO !

  FITOSTEMIN WP® biljna vakcina je za svoj kvalitet na sajmovima inovacija nagrađena sa 7 zlatnih medalja:
  - NS-PATENT 2010 - Novi Sad, Srbija
  - ČIB-EXPO 2010 - Čelarevo, Srbija
  - TESLA-FEST 2011 - Novi Sad, Srbija
  - INOST-2011 - Banja Luka, BiH
  - PRONALAZAŠTVO 2011- Beograd, Srbija
  - PLAKETA - ARCA AWARD 2011- SLATINA, Republika Hrvatska
  - PLAKETA AGRO ARCA 2011- SLATINA, Republika Hrvatska
  Fitostemin-WP® - Biljna vakcina
  za veći prinos svih kultura
  FITOSTEMIN-WP je BILJNA VAKCINA, za povećanje prinosa svih kultura za 10- 20%,ispitan u četiri naučno-istraživačke kuće i dao povećanje prinosa 11-23%.Trenutno je jedinstven preparat u svetu, jer niko nije razvio BILJNU VAKCINU za povećanje prinosa useva.
  Detoxin-V® - Biljni preparat za detoksikaciju životinjskog organizma
  Ovaj preparat vrši detoksikaciju životinjskog organizma i mogućnost dobijanja proizvoda animalnog porekla bez prisustva:antibiotika, pesticida, teških metala i mikotoksina, što znači 100% zdrava hrana.
  Gradnja najveće farme koza
  u Evropi
  Ovaj projekat za svoju realizaciju predviđa organizovanje 10 organizacionih celina.
  Realizacija projekta traje 3 godine.Izrada Biznis plana je u procesu i biće realizovana za 90 dana.Predračunska vrednost projekta je oko 135 miliona eura.Lokacija prema interesu partnera - finansijera.
  DETALjNIJE>>>
  Proizvodnja tartufa u
  kontrolisanim uslovima
  Naša Kompanija u saradnji sa poslovnim partnerom iz Beograda razvila je proces proizvodnje crnog i belog tartufa u kontrolisanim uslovima.
  Svi zainteresovani za kooperativnu proizvodnju ovog izuzetnog profitabilnog proizvoda mogu se javiti na kontakt:
  grandimpexco@gmail.com
  Telefon: +381 66 84 00 218
  DETALjNIJE>>>