Detoxin-V® - Biljno-mineralni preparat
za detoksikaciju životinjskog organizma
DETOXIN-V® je biljno-mineralni preparat za detoksikaciju životinjskog organizma.
On omogućava da u organizmu životinja za sebe veže mikotoksine i ostale otrovne materije pa ih preko urinarnog i digestivnog trakta životinja izlučuje van organizma, a da pri tome ne utiče na korisne komponente.
Ovim procesom se vrlo uspešno vrši detoksikacija životinjskog organizma, čime se postiže, da nakon ishrane stoke sa dodatkom DETOXIN-V® preparata, u količini od 5 kg na 1 tonu koncentrovane stočne hrane, i ishranom stoke u trajanju 2-4 meseca, njihovi proizvodi ne sadrže antibiotike, pesticide, teške metale i mikotoksine, ili se oni nalaze samo u tragovima, što zadovoljava sve evropske i svetske standarde.

Pored navedenih efekata, primenom DATOXIN-V® kao suplementa (dodatka) koncentrovanoj stočnoj hrani, postižu se i sledeći efekti:

 • pojačava imunitet organizma

 • smanjuje mortalitet (uginuća) na minimum

 • povećava reproduktivnu i tovnu sposobnost

 • povećava dnevni prirast

 • smanjuje konverzija hrane za 1 kg prirasta

 • kvalitet proizvoda je mnogo bolji.

 • Sanska koza


  Uputstvo za upotrebu:
  DETOXIN-V® primenjuje se u količini od 5 kg preparata na jednu tonu koncentrovane stočne hrane, koja se treba dobro izmešati. Tako pripremljenu stočnu hranu davati stoci u svakodnevnoj ishrani.


  Crvena Alpina

  Najvažniji efekat DETOXIN-V® je to što proizvodi stoke hranjene navedenom tehnologijom (mleko, meso i ostalo) u sebi ne sadrže antibiotike, teške metale, pesticide i mikotoksine, te zadovoljavaju sve evropske i svetske standarde proizvodnje bio organik hrane.

  Pakovanje: 10kg, 25 kg i 50 kg.

  Čuvati na suvom i hladnom mestu.

  Rok upotrebe: 3 godina.


  Preparat je klasifikovan kao zootehnički aditiv za koncentrovanu stočnu hranu,a ispitivan je na INSTITUTU za stočarstvo i VETERINARSKOM FAKULTETU u Beogradu.

  Oba preparata imaju zaštitu žiga za Italijansko tržište.


  PROIZVOĐAČ I DISTRIBUTER:
  GRAND EKO AGRAR d.o.o.
  Export - Import Novi Sad, Srbija
  TEL/FAX: ( + 381 11) 24 60 900
  grandimpexco@gmail.com


  GRANDIOZNO - MOĆNO !

  DETOXIN-V® je na osnovu svojih kvaliteta na Sajmovima inovacija dobio 5 zlatnih medalja.

  - NS-PATENT 2010 - Novi Sad, Srbija
  - ČIB-EXPO 2010 - Čelarevo, Srbija
  - INOST 2011 - Banja Luka, BiH
  - PRONALAZAŠTVO 2011 - Beograd, Srbija
  - TESLA-FEST 2011 - Novi Sad, Srbija  Fitostemin-WP® - Biljna vakcina
  za veći prinos svih kultura
  FITOSTEMIN-WP je BILJNA VAKCINA, za povećanje prinosa svih kultura za 10- 20%,ispitan u četiri naučno-istraživačke kuće i dao povećanje prinosa 11-23%.Trenutno je jedinstven preparat u svetu, jer niko nije razvio BILJNU VAKCINU za povećanje prinosa useva.
  Detoxin-V® - Biljni preparat za detoksikaciju životinjskog organizma
  Ovaj preparat vrši detoksikaciju životinjskog organizma i mogućnost dobijanja proizvoda animalnog porekla bez prisustva:antibiotika, pesticida, teških metala i mikotoksina, što znači 100% zdrava hrana.
  Gradnja najveće farme koza
  u Evropi
  Ovaj projekat za svoju realizaciju predviđa organizovanje 10 organizacionih celina.
  Realizacija projekta traje 3 godine.Izrada Biznis plana je u procesu i biće realizovana za 90 dana.Predračunska vrednost projekta je oko 135 miliona eura.Lokacija prema interesu partnera - finansijera.
  DETALjNIJE>>>
  Proizvodnja tartufa u
  kontrolisanim uslovima
  Naša Kompanija u saradnji sa poslovnim partnerom iz Beograda razvila je proces proizvodnje crnog i belog tartufa u kontrolisanim uslovima.
  Svi zainteresovani za kooperativnu proizvodnju ovog izuzetnog profitabilnog proizvoda mogu se javiti na kontakt:
  grandimpexco@gmail.com
  Telefon: +381 66 84 00 218
  DETALjNIJE>>>