GRAND EKO AGRAR D.O.O.Grand Eko Agrar je Kompanija koja se bavi proizvodnjom komponenti i preradom istih za proizvodnju biljno-mineralnih preparata za primenu u poljoprivredi.Takođe se bavi distribucijom i prometom navedenih preparata.

Fitostemin-WP® - Biljna vakcina
za veći prinos svih kultura
FITOSTEMIN-WP je BILJNA VAKCINA, za povećanje prinosa svih kultura za 10- 20%,ispitan u četiri naučno-istraživačke kuće i dao povećanje prinosa 11-23%.Trenutno je jedinstven preparat u svetu, jer niko nije razvio BILJNU VAKCINU za povećanje prinosa useva.
Detoxin-V® - Biljni preparat za detoksikaciju životinjskog organizma
Ovaj preparat vrši detoksikaciju životinjskog organizma i mogućnost dobijanja proizvoda animalnog porekla bez prisustva:antibiotika, pesticida, teških metala i mikotoksina, što znači 100% zdrava hrana.
Gradnja najveće farme koza
u Evropi
Ovaj projekat za svoju realizaciju predviđa organizovanje 10 organizacionih celina.
Realizacija projekta traje 3 godine.Izrada Biznis plana je u procesu i biće realizovana za 90 dana.Predračunska vrednost projekta je oko 135 miliona eura.Lokacija prema interesu partnera - finansijera.
DETALjNIJE>>>
Proizvodnja tartufa u
kontrolisanim uslovima
Naša Kompanija u saradnji sa poslovnim partnerom iz Beograda razvila je proces proizvodnje crnog i belog tartufa u kontrolisanim uslovima.
Svi zainteresovani za kooperativnu proizvodnju ovog izuzetnog profitabilnog proizvoda mogu se javiti na kontakt:
grandimpexco@gmail.com
Telefon: +381 66 84 00 218
DETALjNIJE>>>