Projekat Farme kozaStručnjaci naše Kompanije u postupku su izrade Biznis plana investicionog projekta za gradnju najveće farme koza u Evropi, a koja će činiti 10 organizacionih celina:

1. Direkcija sa službom razvoja i marketinga
2. Reprodukcioni centar za selekciju koza
3. Mlekara kapaciteta prerade 300.000 litara mleka na dan od čega bi se ukupne količine  prerađivale u specijalne vrste sireva sa plesnima,  dok bi se surutka pasterizovala i pakovala kao osvežavajući, energetski i lekoviti napitak sa aromama voća i lekovitog bilja, pakovana u limenke  od 0.5 l .Rasa Sanska4. Gradnja hladnjače kapaciteta 10.000 t
5. Gradnja fabrike limenki 0.5 l,  kapaciteta 200 miliona jedinica godišnje
6. Gradnja fabrike za punjenje energetskog napitka kapaciteta 150 miliona jedinica 0.5 l.
7.
Kooperativna proizvodnja mleka, mesa i podmlatka, kod 300 kooperanata sa po 200 mlečnih grla sa pedigreom, organizovanih  u 15 regija (sabirnih centara).
8. Izgradnja specijalizovane klanice za koze i ovce kapaciteta 200.000 grla godišnje, sa obezbeđenim standarom za broj Evropske unije kao i standard za HALAL klanje.
9. Gradnja specijalizovane fabrike  za proizvodnju koncentrovane stočne hrane za ishranu priplodnih koza, kapaciteta 60.000 t godišnje.
10. Fabrika za proizvodnju i pakovanje organskog stajnjaka (lumbri humusa) od kozjeg stajnjaka, i drugih ostataka sirovina organskog porekla.


Realizacijom gore navedenog Projekta mogu se obezbediti sledeći proizvođački kapaciteti

  • 6.000.000 kg specijalnih vrsta kozjeg sira sa plesnima
  • 150.000.000  jedinica  0.5 l osvežavajućeg, energetskog, lekovitog napitka od kozje pasterizovane surutke sa dodatkom prirodnih ekstrakata voća i lekovitog bilja
  • Rasa Alpina


  • 4.000.000 kg  sveže rashlađenog kozjeg i ovčijeg mesa

  • 200.000 komada svežih ovčijih i kozijih koža

  • Izrada Biznis plana je u procesu i biće završena za 90 dana u pisanoj i elektronskoj formi na srpkom i engleskom jeziku.Predračunska vrednost ukupnog projekta iznosiće 135 miliona eura.
    Napomena: Kompanija Grand Eko Agrar d.o.o. u procesu je standardizacije kako kompanije tako i njenog proizvodnog programa kao što su: ISO 9001-2000, ISO 14001, HCCP standard.

  • Obzirom da će proizvodnja i prerada biti organizovani po svim ekološkim standardima, naši proizvodi će naći mesto na evropskom i svetkom tržištu jer je potražnja za njima velika a ponuda mala.
Fitostemin-WP® - Biljna vakcina
za veći prinos svih kultura
FITOSTEMIN-WP je BILJNA VAKCINA, za povećanje prinosa svih kultura za 10- 20%,ispitan u četiri naučno-istraživačke kuće i dao povećanje prinosa 11-23%.Trenutno je jedinstven preparat u svetu, jer niko nije razvio BILJNU VAKCINU za povećanje prinosa useva.
Detoxin-V® - Biljni preparat za detoksikaciju životinjskog organizma
Ovaj preparat vrši detoksikaciju životinjskog organizma i mogućnost dobijanja proizvoda animalnog porekla bez prisustva:antibiotika, pesticida, teških metala i mikotoksina, što znači 100% zdrava hrana.
Gradnja najveće farme koza
u Evropi
Ovaj projekat za svoju realizaciju predviđa organizovanje 10 organizacionih celina.
Realizacija projekta traje 3 godine.Izrada Biznis plana je u procesu i biće realizovana za 90 dana.Predračunska vrednost projekta je oko 135 miliona eura.Lokacija prema interesu partnera - finansijera.
DETALjNIJE>>>
Proizvodnja tartufa u
kontrolisanim uslovima
Naša Kompanija u saradnji sa poslovnim partnerom iz Beograda razvila je proces proizvodnje crnog i belog tartufa u kontrolisanim uslovima.
Svi zainteresovani za kooperativnu proizvodnju ovog izuzetnog profitabilnog proizvoda mogu se javiti na kontakt:
grandimpexco@gmail.com
Telefon: +381 66 84 00 218
DETALjNIJE>>>