CV dr Ratka KovačevićaKontakt telefon : 066-8400-218
e-mail : grandimpexco@gmail.com


OBRAZOVANJE:


 • Poljoprivredni fakultet u Sarajevu,ratarski smer, 1964. godine

 • Magistrirao 1986. god. u Osijeku na fitofarmaciji

 • Doktorirao poljoprivredne nauke 1990.god. u Novom Sadu • RADNO ISKUSTVO:

 • 45.godina rada u agraru eks Jugoslavije i Srbije

 • 30 godina naučno-istraživačkog rada

 • 10 godina rada na inovacionim tehnologijama

 • Formulisao,i zaštitio žigove za 10. biljhnih preparta za primenu u oblasti poljoprivrede, veterine i biljne farmacije u humanoj medicini.

 • Učesnik je velikog broja seminara, simpozijuma i kongresa iz oblasti poljoprivrede, farmacije, medicine i ekologije.


  PRIZNANJA :

 • Prijem u Srpsku Akademiju inovacionih nauka 2011.god.

 • Plaketa,kao najuspešniji maturant 1960.god. Poljoprivrdne škole u Bijeljini.

 • Plaketa,za promovisanje u prvog akademika Srpske Akademije

  inovacionih nauka , od osnivanja škole do danas

 • Srebrna medalja, donacija za obnovu Srbije.

 • Biljnih preparati iz proizvodnog programa na Sajmovima inovacija nagrađeni su sa 28 zlatnih medalja,kao sa srebrnom medaljom na Međunarodnom Sajmu inovacija u Seulu.


 • IZRAŽENI HOBIJI
  : EKOLOGIJA I HUMANIZAM


  Fitostemin-WP® - Biljna vakcina
  za veći prinos svih kultura
  FITOSTEMIN-WP je BILJNA VAKCINA, za povećanje prinosa svih kultura za 10- 20%,ispitan u četiri naučno-istraživačke kuće i dao povećanje prinosa 11-23%.Trenutno je jedinstven preparat u svetu, jer niko nije razvio BILJNU VAKCINU za povećanje prinosa useva.
  Detoxin-V® - Biljni preparat za detoksikaciju životinjskog organizma
  Ovaj preparat vrši detoksikaciju životinjskog organizma i mogućnost dobijanja proizvoda animalnog porekla bez prisustva:antibiotika, pesticida, teških metala i mikotoksina, što znači 100% zdrava hrana.
  Gradnja najveće farme koza
  u Evropi
  Ovaj projekat za svoju realizaciju predviđa organizovanje 10 organizacionih celina.
  Realizacija projekta traje 3 godine.Izrada Biznis plana je u procesu i biće realizovana za 90 dana.Predračunska vrednost projekta je oko 135 miliona eura.Lokacija prema interesu partnera - finansijera.
  DETALjNIJE>>>
  Proizvodnja tartufa u
  kontrolisanim uslovima
  Naša Kompanija u saradnji sa poslovnim partnerom iz Beograda razvila je proces proizvodnje crnog i belog tartufa u kontrolisanim uslovima.
  Svi zainteresovani za kooperativnu proizvodnju ovog izuzetnog profitabilnog proizvoda mogu se javiti na kontakt:
  grandimpexco@gmail.com
  Telefon: +381 66 84 00 218
  DETALjNIJE>>>