CV dr Ratka KovačevićaKontakt telefon : 066-8400-218
E-majl : grandimpexco@gmail.com


OBRAZOVANJE:


 • Poljoprivredni fakultet u Sarajevu,ratarski smer,1964.godine

 • Magistrirao 1986.god. u Osijeku na fitofarmaciji

 • Doktorirao poljoprivredne nauke 1990.god. u Novom Sadu • RADNO ISKUSTVO:

 • 45.godina rada u agraru eks Jugoslavije i Srbije

 • 30 godina naučno-istraživačkog rada

 • 10 godina rada na inovacionim tehnologijama

 • Formulisao je i zaštitio žigove za 10. biljhnih preparta za primenu u oblasti poljoprivrede, veterine i biljne farmacije u humanoj medicini.

 • Učesnik je velikog broja seminara, simpozijuma i kongresa iz oblasti poljoprivrede, farmacije, medicine i ekologije.  PRIZNANJA :

 • Prijem u Srpsku Akademiju inovacionih nauka 2011.god.

 • Plaketa, kao najuspešniji maturant 1960.god. Poljoprivrdne škole u Bijeljini.

 • Plaketa, za promovisanje u prvog akademika Srpske Akademije

  inovacionih nauka .

 • Srebrna medalja, za donaciju za obnovu Srbije.

 • Pet biljnih preparata, na Sajmovima inovacija dobilo je 28 zlatnih medalja,kao i srebrnu medalju na Međunarodnom Sajmu inovacija u Seulu.


 • IZRAŽENI HOBIJI
  : EKOLOGIJA I HUMANIZAM


  Veliki energetski potencijal ruže vetrova sa Karpata
  Ruža vetrova pokriva celu Vojvodinu , Istočnu Srbiju i deo Šumadije .
  Realizacija projekta polja sa vetrogeneratorima na bazi najsavremenije magnetne tehnologije - komapanije Grand Energy Plant iz programa vetroenergije Srbiji bi donosila polovinu električne energije koju nam donosi srpski deo hidroelektrane Đerdap,što bi zaista bio veliki upeh i isplativa investicija .
  Vetrogeneratori magnetne tehnologije
  Ovi magnetni generarori su najnovija tehnologija jer mogu da koriste brzinu vetra od 1.5 do 40 m/s, što je preko 50% ukupnog perioda.

  Opširnije>>>
  Energija iz biomase
  Korišćenje ove energije može se prihvatiti SAMO ukoliko se biomasa proizvodi na degradiranim i nepoljoprivrednim zemljištima.

  Opširnije>>>